Budownictwo Drogowe "BUDAR" Sp. z o.o., Królewiec Poprzeczny 15

O NAS

Budownictwo Brogowe BUDAR to stosunkowo młoda, typowo rodzinna, dynamicznie rozwijająca się komórka działająca w sektorze usług branży budownictwa drogowego.

Początek firmy sięga 1994 roku, kiedy to do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Kielcach wpisana została Spółka Cywilna „BUDAR” jej założycielami są dwaj bracia Waldemar Świąder i Dariusz Świąder.

W latach 1996 – 2001 nastąpił dynamiczny rozwój Spółki. Diametralnie wzrósł jej majątek trwały, przy jednoczesnym, kilkukrotnym, zwiększeniu parku maszynowego i taboru samochodowego, który jest sukcesywnie i ciągle unowocześniany. W miarę systematycznego zwiększenia się potencjału przedsiębiorstwa powstała nowoczesna baza firmy na powierzchni 36.000 m2, w skład której wchodzą min. zaplecza magazynowe, hala warsztatowa, w pełni zautomatyzowana, bezobsługowa stacja paliw, myjnia wysokociśnieniowa, plac recyklingowy, poligon szkoleniowo-manewrowy, laboratorium oraz nowoczesny budynek biurowy.

Firma umocniła swoją pozycję na lokalnym rynku, stała się groźną konkurencją dla Państwowych przedsiębiorstw zajmujących się robotami utrzymaniowymi dróg i ulic. Działając głównie na bazie zamówień publicznych była w stanie wygrywać wiele przetargów na roboty drogowe i bez żadnych zarzutów je realizować. W 2001 roku nastąpiła zmiana formy prawnej firmy. Spółka Cywilna przekształciła się w Spółkę Jawną a w 2003 roku do Rejestru Sądu Rejonowego w Kielcach została wpisana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Budownictwo Drogowe BUDAR”. Rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę to szeroko rozumiane, kompleksowe wykonywanie usług w zakresie budowy, modernizacji i remontów nawierzchni drogowych , zaczynając od robót przygotowawczych, przez roboty rozbiórkowe, ziemne i podbudowy, a kończąc na robotach nawierzchniowych i wykończeniowych.

W roku 2006 BUDAR stworzył Zakładowe Laboratorium Drogowe, które prowadzi stały nadzór nad realizowanymi zadaniami. Nowoczesny sprzęt badawczy i pomiarowy, wysoko wykwalifikowany personel techniczny oraz szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie stosowanych technologii w budownictwie drogowym i kubaturowym, pozwala na prowadzenie kompleksowych badań mieszanek bitumicznych, mieszanek MCE, kruszyw, gruntów i betonów.

 • Prowadzimy również usługi laboratoryjne na zlecenia Podmiotów i Wykonawców zewnętrznych takie jak:
 • projektowanie składów mieszanek mineralno asfaltowych, mieszanek MCE, stabilizacji gruntów cementem, wapnem, i innymi spoiwami jak Lipidur, Silment, EN-1 itp.
 • obsługę technologiczno-laboratoryjną realizowanych robót drogowych, od robót ziemnych zaczynając, a kończąc na wszystkich warstwach konstrukcyjne nawierzchni
 • odwierty próbek z nawierzchni bitumicznych i betonowych przeznaczonych do recyklingu, podstawowe badania laboratoryjne prowadzonymi bezpośrednio na budowie a także sporządzamy opinie i opracowania dla Wykonawców i Inwestorów
 • Obszarem działalności firmy jest teren całego kraju jak i rynki zagraniczne. W latach 2000-2009 roku prowadziliśmy budowy w województwach:
 • zachodniopomorskim
 • warmińsko – mazurskim,
 • małopolskim,
 • łódzkim,
 • mazowieckim,
 • lubuskim,
 • świętokrzyskim,
 • lubelskim,
 • podkarpackim,
 • śląskim
 • dolnośląskim
 • kujawsko – pomorskim
 • W latach 2006-2008 roku największe zrealizowane kontrakty to :
 • Rekultywacja terenu pod zakład produkcyjny INDESIT w Radomsku,
 • Roboty rozbiórkowe i podbudowy (stabilizacja) na AL. Włókniarzy w Łodzi,
 • Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i podbudowy w ciągu drogi krajowej nr.74 km 31+331 – 57+100 w obrębie woj. Świętokrzyskiego.
 • Roboty drogowe na zadaniu „ Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Północ w ciągu drogi krajowej nr S-7wraz z rozbudową drogi krajowej nr 73 do parametrów 2-jezdniowej drogi klasy GP
 • Roboty rozbiórkowe i podbudowy (stabilizacja, MCE) na DK nr 1 Łódź – Tuszyn na odc. od km 364 +150 do km 366 + 700 ,od km 367 + 265 do km 369+000 oraz od km 369+480 do km 372 + 688 .
 • Roboty rozbiórkowe i podbudowy „Przebudowa drogi krajowej nr 94 „ Zederman – Jerzmanowice ”
 • Rozbudowa Dk. Nr 2 na odcinku Kutno –Łowicz
 • Odnowa nawierzchni Dk. Nr 74 na odcinku Bałtówka –Annopol od km 165+570 – 174+912
 • Roboty drogowe w ciągu Dk nr 28 odcinek Gorlice-granica województwa od km 177+900 – 178+200 i odcinek 190+180 – 191+640

W 2009 roku największe realizowane kontrakty to :

 • Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu od km 485+000 do km 501+750
 • Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 42 na odc. Górki-Gilów, od km 237+593 do km 240+170
 • Remont nawierzchni Dk.nr.79 odc. Sobótka – Chwałki od km 180+200 do km 189+615 (termin zakończenia czerwiec 2010)
 • Remont nawierzchni drogi krajowej nr.74 na odc .Ćmińsk-Kielce
 • Roboty ziemne w ramach budowy obwodnicy Krośniewic na odcinku od km 0+000 do km 2+956
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 44 na odcinku Oświęcim – Skawina – Kraków
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 44 na odcinku Oświęcim – Skawina – Kraków
 • Przebudowa południowego obejścia Tarnowa, odcinek węzeł Krakowska – węzeł Lwowska km 508+589 – 517+884 w ciągu Dk Nr 4
 • Modernizacja drogi woj. Nr 967 na odcinku Myślenice –Łapczyca
 • Roboty na zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z odnową nawierzchni Dk. Nr 28 na odcinku Świnna Poręba”
 • Modernizacja Dw. 964 na odcinku Wieliczka – Kasina Wielka
 • Roboty rozbiórkowe i podbudowy „Remont drogi wojewódzkiej Nr 871 – Wisłostrada w Tarnobrzegu”

Systematyczny rozwój spółki, ciągłe zwiększenie parku maszynowego oraz stopniowa modernizacja bazy maszynowej i doskonalenie zawodowe kadry pracowniczej pomaga w zdobyciu większej ilości zleceń i zamówień. Głównym kontrahentem Spółki jest budżet państwa w postaci jednostek samorządów terytorialnych miast i gmin. Pozostali zleceniodawcy to głównie przedsiębiorstwa prywatne realizujące inwestycje państwowe.

Dla rozreklamowania i promocji firmy oraz zdobycia nowych klientów, bierzemy udział w organizowanych targach i konferencjach na terenie całego kraju jak również za granicą (Konferencja TREMI 2005 Paryż). Firma BUDAR przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz firmą WIRTGEN Polska prowadzi badania nad technologią BITUMU SPIENIONEGO oraz wprowadzeniem tej technologii na teren naszego kraju. W miarę możliwości wspieramy i angażujemy się w niesienie pomocy instytucjom publicznym i edukacyjnym.

W przyszłości Spółka planuje rozszerzenie profilu działalności o nowe technologie w zakresie remontu i modernizacji dróg. W miarę możliwości firma będzie starała się rozszerzać obszar działania na nowe lokalne rynki krajowe jak również znacząco zaistnieć w krajach członkowskich Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. W latach 2005 – 2007 wykonywaliśmy prace drogowe na terenie Niemiec (obwodnica Berlina) , Czech (autostrada Praga – Mlada Boleslav E65), Słowacji oraz Ukrainy (drogi technologiczne).

W kwietniu 2010 roku Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. pomyślnie przeszło proces certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zakończony przyznaniem certyfikatu ISO 9001:2008, przez jedną z czołowych jednostek certyfikujących na świecie Firmę BSI.

W ciągu 16 lat działalności na rynku dzięki nieustannemu rozwojowi, nowoczesnej bazie sprzętowej i innowacyjnym rozwiązaniom zapracowaliśmy sobie na zaufanie i ugruntowaną pozycję w branży budownictwa drogowego. Dzięki swojej sumienności i rzetelności cieszymy się uznaniem Klientów naszej Spółki i jest szeroko znamy zarówno w kraju jak Iza granicą.

Mamy nadzieję, że oferta nasza wzbudzi państwa zainteresowanie, a ewentualna przyszła współpraca, będzie dla Państwa ze wszech miar korzystna.

Nasze hasło przewodnie brzmi:
Pracujemy dla Ciebie
Nasze motto:
Jeśli to co robisz daje Ci satysfakcje, posiadasz nowoczesny sprzęt, ludzie których zatrudniasz są fachowcami , to powinieneś skoncentrować się na rzeczy najważniejszej, na tym aby twoja praca dawała satysfakcję innym.

Close Menu